Nová akcia

06.10.2010 10:07

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.

Späť